Sisäilmasairaiden työelämäosallisuutta voidaan edistää – uusi opas tarjoaa välineitä työpaikoille ja palveluntarjoajille

Sisäilmasta sairastumisesta on muodostunut merkittävä syrjäytymisen kierteen riskitekijä Suomessa. Sairastuminen johtaa helposti työelämästä putoamiseen, sillä sisäilmasta sairastuneiden tilannetta ja tarpeita ei tunnisteta eikä osata huomioida työmarkkinoilla eikä työvoimapalveluissa. Uusi opas erittelee nykytilanteen solmukohtia ja tarjoaa niihin ratkaisuja.

Palapelissä kootaan työntekijöistä yhtenäistä kokonaisuutta.Homepakolaiset ry on julkaissut käytännönläheisen oppaan Sisäilmasta sairastuneiden työllisenä pysyminen – Miten vältetään työkykyisten sisäilmasta sairastuneiden ajautuminen työelämän ulkopuolelle? (Kuva: AdobeStock)

Oppaassa kuvataan sisäilmasta sairastuneiden työllisenä pysymistä estäviä ja mahdollistavia tekijöitä sekä esitellään käytännön ratkaisuja työssä pysymiseen ja sinne paluuseen.

Tällä hetkellä työkykyiset ja työhaluiset sisäilmasta sairastuneet putoavat usein työelämän ulkopuolelle, kun tukijärjestelmä toimii tukitoimien sijaan ovia sulkien. Väliinputoajuus ja työelämästä putoaminen voitaisiin välttää oikeilla toimenpiteillä.

Sisäilmasta sairastuneet tarvitsevat usein juuri heidän tilanteensa huomioivaa asiantuntevaa apua ja työssä jatkamisen käytännön järjestelyjä. Näihin tilanteisiin soveltuvia ratkaisuja tunteva asiantuntija-apu olisi tervetullutta myös työnantajille.

Oppaasta apua työyhteisöille, työvoimapalveluihin ja kehittämiseen

Uudessa oppaassa käsitellään havainnollisesti vaihe vaiheelta, miten nykytilanteeseen voidaan vaikuttaa. Oppaalla halutaan tuoda välineitä esimerkiksi esimiehille, työterveyshuoltoon, työsuojelun toimijoille sekä kuntoutus- ja TE-palveluihin. Opasta voidaan hyödyntää myös laajemmin palvelupolkujen ja kuntoutuksen kehittämisessä sisäilmasta sairastuneille.

”Sisäilmasta sairastuneet ovat yksi merkittävä erityisryhmä nykyisillä työmarkkinoilla”, sanoo suunnittelija Minna Pimiä-Suwal Homepakolaiset-yhdistyksestä. ”Ongelman yleisyyteen verrattuna sisäilmasta sairastuneille soveltuvia työelämäosallisuutta edistäviä palveluja ja tukitoimia on toistaiseksi kehitetty hämmentävän vähän. Tästä kärsivät niin työnantajat kuin sairastuneet itse. Oppaalla olemme halunneet täyttää tätä aukkoa.”

Opas perustuu yhdistykselle vuonna 2017 palvelumuotoilun opinnäytetyönä tehtyyn selvitykseen ja yhdistyksen kokoamaan tietoon sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden työelämätilanteesta.

Opas löytyy sähköisessä muodossa täältä.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista