Aihearkisto: Tiedotteet

Käytännönläheinen opas sisäilmasta sairastuneiden työjärjestelyihin

Homepakolaiset ry:n oppaalla halutaan tukea työpaikkoja löytämään keinoja sisäilmasta sairastuneiden työssä jatkamiseen.

Sisäilmaoireiden vähättely Suomessa pitää lopettaa

Kansainvälisen ihmisoikeuksien päivän lähestyessä Homepakolaiset-yhdistys muistuttaa vastuusta ennaltaehkäistä sisäilmasta sairastumista.

Hallitus jätti sisäilmakodittomat ilman apua – Hallituskaudesta toiseen sisäilma-asiat vesittyvät ministeriössä

Yhdistys toivoo keskustelua toimintatavan järkevyydestä.

Suomessa sairastutaan edelleen sisäilmasta – järjestelmän ongelmiin ei ole löydetty toimivia ratkaisuja

Suomessa sairastutaan edelleen sisäilmasta – järjestelmän ongelmiin ei ole löydetty toimivia ratkaisuja.

Sisäilmakodittomat jäämässä ilman apua – tätäkö hallitus tarkoitti?

Hallituksen teettämä selvitys on malliesimerkki syrjäyttävästä politiikasta.

Häiriökysyntää sote-palveluissa on mahdollista vähentää

Merkittävä osa suomalaisista oireilee sisäilmaongelmien vuoksi ja sairastuu sen vuoksi pysyvästi. Heitä ei osata huomioida sote-palveluissa. Väliinputoajuus kuormittaa yksilön lisäksi koko järjestelmää.

Uutinen sisäilmasta oireilevien terapioista hyötymisestä johti harhaan

Uutisen kohteena olleessa tutkimuksessa ei saavutettu terapialla tilastollisesti merkittävää hyötyä verrattuna kontrolliryhmään.

WHO:n toimintakykyluokitusta kannattaa hyödyntää sisäilmasairaiden hoidon kehittämisessä

Etuna on sairastuneen tarpeiden huomiointi kokonaisvaltaisesti. Nykyiset hoitokäytännöt ovat sirpaleisia ja tuloksettomia.

Homepakolaiset ry:n kysely kertoo sisäilmasairaiden eriarvoisuudesta terveydenhuollossa

Vain harva koki saaneensa terveydenhuollosta apua sisäilmaoireisiinsa ja tulleensa asiallisesti kohdatuksi.

Myös sisäilmasta sairastumisen vuoksi kodittomilla on oikeus asuntoon

Homepakolaiset ry muistuttaa, että moni suomalainen on sisäilmasta sairastumisen vuoksi vailla kotia.