Etusivu
Mediassa
Tarinat
Vaikuttaminen
Hätämajoitus
Allekirjoita adressi
Allekirjoita adressi
Yhdistys
    Jäsenhakemus
    Yritykset/yhteisöt
    Lahjoitukset
    2011
    2012
    2013
    2014
    2015
Ehdotamme
 
Tutkimustietoa
Hyvä tietää
Myytit
Oireita ja sairauksia
Trauma
 
Lehdistötiedotteet
In English
Linkkejä
Facebook            
 
 


Toimintakertomus pdf muodossa 

Homepakolaiset ry Toimintakertomus 2014

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sisäilmasta sairastuneiden perusoikeuksien toteutumista Suomessa ja herättää keskustelua sairastuneiden vaikeasta tilanteesta. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön ja viranomaistoimintaan, tuomaan asiaa esille eri tiedotuskanavien kautta ja täten saamaan muutoksia nykytilanteeseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo kontakteja tiedotusvälineisiin, päättäjiin, virkamiehiin, alan muihin yhdistyksiin ja vaikuttajiin, seuraa alan tieteellistä tutkimusta ja pyrkii kokoamaan yhteen sisäilmasta sairastuneita. Yhdistys jakaa tietoa sisäilmaongelmista esim. nettisivujen kautta ja voi lisäksi harjoittaa muuta tiedotus- ja julkaisutoimintaa.


RATKAISUJA SISÄILMASAIRAILLE! -PROJEKTI

Vuonna 2014 Homepakolaiset ry on Raha-automaattiyhdistyksen tukemana aloittanut kolmivuotisen Ratkaisuja Sisäilmasairaille! -projektin. Projekti on ollut yhdistyksen toiminnan pääpaino koko vuoden ajan. Projektin tavoitteena on tuottaa tietoa, oppaita ja ehdotukset valtakunnallisiksi toimintamalleiksi sisäilmasairastuneiden työ- ja opiskelumahdollisuuksien parantamiseksi.

Projektissa työskentelee kaksi puolipäiväistä työntekijää. Vuoden 2014 aikana projektissa on tuotettu runsaasti materiaalia aiheesta ja luotu kattava yhteistyöverkosto. Projektissa tuotettua aineistoa kerätään www.homepakolaiset.fi/ratkaisuja-sisailmasairaille -sivustolle. Projektin kautta on haluttu edistää yhdistyksen tavoitteita luoda sisäilmasta sairastuneille paremmat toimintaedellytykset yhteiskunnassa sairaudesta huolimatta.

Projektin ensimmäisen vuoden budjetti on 90 000 euroa.

Tästä nostettiin vuonna 2014 yhteensä 86 242 euroa, josta käytettiin vuoden aikana 66 040,47 euroa.

Seuraavalle vuodelle siirtyy nostettua avustusta 20 201,53 euroa. Avustuksen käyttöaika on kaksi vuotta.

VAIKUTTAMINEN

Projektin lisäksi yhdistys on ottanut osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Pääpaino toiminnassa on ollut tiedottaminen perusongelmista sisäilmasairastumisiin liittyen.

Tärkeä osa yhdistyksen toimintaa on ollut kaikessa vaikuttamisessa tutkimustiedon esiintuominen ja sisäilmasairastuneiden perusoikeuksien puolustaminen.

Poimintoja vaikuttamistyöstä:

Vetoomus uuden lastensairaalan terveellisen rakentamisen huomioimiseksi:
http://homepakolaiset.fi/vetoomus_rakennetaan_yhdessa_uusi_terve_lastensairaala.html

Kannanotto Työterveyslaitoksen psykoterapiapainotteiseen TOSI-tutkimushankkeeseen:
http://homepakolaiset.fi/tyoterveyslaitos_homepakolaiset_kannanotto_
TOSItutkimushankkeeseen_ 14.11.2014.html


Vastine Työterveyslaitoksen harjoittamaan leimaavaan tiedottamiseen:
http://homepakolaiset.fi/vaikutamme/Tiedote_Sainion_ja_TTLn_linjaukset_31.1.2014.pdf


Kannanotto ympäristöherkille suunnattuun diagnoosikoodiin: http://homepakolaiset.fi/vaikutamme/18.2.2014_THL.dg.pdf

MEDIA

Yhdistys on jatkanut tiedotustyötä sisäilmaan liittyvistä terveyshaitoista ja ajankohtaisista sisäilmasairauksiin liittyvistä sosiaalipoliittisista kysymyksistä, vaikka pääasiallisesti toiminnassa keskityttiin materiaalin tuottamiseen tulevaa tiedotusta varten.

Tärkeimpiä tiedotepoimintoja:

17.9.2014 Osallistuminen Kansalliseen Etätyöpäivään tarkoituksena tuoda esiin etätyötä yhtenä mahdollisena sisäilmasairaan työmuotona ja artikkelin kirjoittaminen etätyöpäivän sivuille:
http://www.etatyopaiva.fi/fi/artikkelit/71

2.11.2014 Esiintyminen YLE:n Aamusydämellä-ohjelmassa:
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/10/29/aamusydamella-sisailman-myrkyt

SEMINAARIT JA LUENNOT

Homepakolaiset ry:n yksi päätavoitteista on hankkia ja koostaa tutkimustietoa aiheesta. Suomessa on aiheen kohdalla edelleen tietoaukko etenkin lääketieteellisen tutkimuksen, terveydenhuollon ja ratkaisumallien suhteen.

Vuonna 2014 osallistuimme seuraaviin tapahtumiin, konferensseihin ja seminaareihin:

13.3.2014 Messukeskus, Helsinki: Sisäilmasto-seminaari. Järjestäjä: Sisäilmayhdistys. 22.8.2014 Miksi uusikin rakennus sairastuttaa – Uutta tietoa sisäilmasta. Järjestäjät: Kuopion seudun Hengitysyhdistys ry, Genano Oy Ab ja Kuopion homealtistuneiden vertaisryhmä.

30.8.–31.8.2014 Loviisan Wanhat Talot –tapahtuma. Järjestäjä: Loviisan Wanhat Talot ry/Lovisa Historiska Hus rf.

10.-12-10. 2014 Konferenssi, Würzburg, Saksa: Oncology and Clinical Environmental Medicine - From Bench to Practice. Järjestäjä: European Academy for Environmental Medicine.

YHTEISTYÖ

Vuonna 2014 Homepakolaiset on tehnyt paljon yhteistyötä alan vaikuttajien kanssa.

Ratkaisuja Sisäilmasairaille! -projektin puitteissa on tavattu Kuntaliiton ja Hometalkoiden väkeä sekä useita eri alojen asiantuntijoita. Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa on aloitettu yhteistyö sisäilmasairaiden työmahdollisuuksien parantamiseksi.

Muiden yhdistysten, kuten Hengitysliiton, Terve Sisäilma ry:n ja Hajuste ja Kemikaaliyliherkät ry:n kanssa on tehty yhteistyötä mm. diagnoosikoodiin liittyen.

Opetusalan hankkeiden – Monni-hankkeen, Kolibri-hankkeen ja Sairaanakin Selviää koulusta -hankkeen (nykyisin osa Kolibri-hanketta) – kanssa on tavattu ja edistetty yhteistä tavoitetta: etäopiskelun hyödyntämistä sisäilmasairaiden koululaisten koulunkäyntimahdollisuuksien parantajana.

INTERNET:

Kävijämäärä yhdistyksen internet-sivuilla on ollut edelleen nousujohteinen. Vuoden 2014 aikana kävijämäärät sivuilla pysyivät samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

Kävijöitä koko vuonna: 86 986

Vuoden loppuun mennessä 196 sisäilmasairastunutta on kirjoittanut tarinansa Homepakolaisten internet -sivuille. Tykkääjiä Homepakolaiset ry:n facebook-sivuilla vuoden lopussa oli 900.

RAHOITUS

Vuonna 2014 yhdistys haki rahoitusta yhdistyshallinnosta vastaavan toiminnanjohtajan palkkaamiseen sekä projektin käytännön lisäosalle, jossa olisi konkreettisesti tuettu sisäilmasta sairastuneiden työ- ja opiskeluratkaisuja ohjaajan avulla. Rahoitusta ei ole toistaiseksi saatu.

Sivun alkuun     Edellinen sivu