Homepakolaiset ry julkaisi ratkaisumallin sisäilmasta sairastuneiden kuntouttamiseen

Yhteiskunta on usein avuton sisäilmasairaiden tukemisessa – uusi julkaisu tarjoaa ensi kertaa kokonaisvaltaisen ratkaisumallin.

Sisäilmasairaita työssään ja eri yhteiskunnan toiminnoissa kohtaaville on julkaistu opas, jossa tarjotaan ensi kertaa kattava ja monialainen ratkaisumalli sisäilmasairaiden toimintakyvyn tukemiseen.

Juuri ilmestyneessä Sisäilmasairaan toimintakyvyn tukeminen -julkaisussa kuvataan ensimmäistä kertaa sisäilmasairaan tilanne ja avuntarve kokonaisvaltaisesti ja monialaisesti. Julkaisussa myös esitetään nelivaiheinen ratkaisumalli, jonka avulla sisäilmasairaiden toimintakykyä voidaan menestyksekkäästi tukea ja vähentää heidän ajautumistaan työkyvyttömyyteen.

”Sisäilmaongelmien selvittämiseksi on julkaistu hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, mutta sisäilmasta sairastunut ihminen on jäänyt vähemmälle huomiolle. Suomessa ei yksinkertaisesti tiedetä riittävän hyvin, kuinka toimia sairastuneiden kanssa”, sanoo oppaan julkaisseen Homepakolaiset ry:n toiminnanjohtaja Katja Pulkkinen.

Sisäilmasta sairastuneet käyttävät runsaasti palveluja, mutta he eivät tahdo saada apua oikeilta ja asiantuntevilta tahoilta. Nykytilanne kuormittaa sekä sairastuneita että palvelujärjestelmää.

”Tämä on vahingollista paitsi sairastuneen itsensä, myös hänen yhteisöjensä ja lopulta koko yhteiskunnan kannalta. Seuraukset ovat kalliita kaikilla tasoilla”, Pulkkinen jatkaa.

Sisäilmasairaiden tilanteet ovat hyvin moninaisia ja heidän ongelmansa voivat liittyä useiden avuntarjoajien ja erikoisalojen välimaastoon. Nyt esiteltävässä nelivaiheisessa ratkaisumallissa annetaan kattava kuva sisäilmasairauksiin liittyvästä kentästä. Ratkaisut sisältävät toimenpiteitä esimerkiksi asuntotuotannon, toimintaterapian, lääketieteen ja palvelutuotannon parissa.

Ratkaisumallin avulla sisäilmasta terveysongelmia saaneen tai jo sairastuneen oireisiin puututaan niiden vakavuusasteen perusteella. Malli sisältää kattavasti toimenpiteitä, joilla eri tilanteissa oirehtivaa tulee tukea. Tuki voi olla esimerkiksi toimintaympäristön kartoitusta, lääketieteellistä apua tai koordinoitua monialaista hoitoa. Ratkaisumalli auttaa myös hahmottamaan sitä, miten eri avuntarjoajien tulisi toimia yhteistyössä.

”Avunsaannin tehostaminen sekä sairauksien varhaisten tunnistuskeinojen kehittäminen edellyttävät huomattavasti nykyistä parempaa avun ja hoidon koordinointia. Julkaisumme pääkohderyhmää ovat päättäjät sekä useiden eri alojen työntekijät, jotka kohtaavat sisäilmasairaita työssään”, Pulkkinen kertoo.

Pulkkisen mukaan julkaisulle on käyttöä erityisesti esimerkiksi te-palveluissa, terveydenhuollossa, kuntoutuspalveluissa, sosiaalitoimessa, työpaikoilla, oppilaitoksissa ja kunnissa.

Sisäilmasairaan toimintakyvyn tukeminen -julkaisussa esitetty ratkaisumalli on syntynyt ”Ratkaisuja Sisäilmasairaille” -projektissa Homepakolaiset-yhdistyksessä vuosina 2014–2016. Kehitysprojektia on rahoittanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys).

Nyt ilmestyneen julkaisun voit lukea täällä.

Julkaisun esittelyvideo on katsottavissa täällä.

Artikkeli on julkaistu myös STT-infossa tiedotteena täällä.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista