Homepakolaiset ry:n lausunto Terveet Tilat 2028 -toimenpideohjelmasta

Homepakolaiset ry toivoo lisää kohderyhmäkeskeistä pohjatyötä

Valtioneuvosto julkaisi joulukuussa ehdotuksen Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaksi. Toimenpideohjelmassa etsitään ratkaisuja eri syistä aiheutuneisiin julkisten rakennusten sisäilmaongelmiin ja haetaan keinoja tehostaa sisäilmasta oireilevien ja sairastavien ihmisten tukea. On hienoa, että ajankohtaiseen ongelmakokonaisuuteen tartutaan näin laajalla ohjelmalla.

Terveet Tilat 2028 -toimenpideohjelman luonnos on ollut avoimesti kommentoitavana 15.2. asti, ja ohjelmasta on järjestetty kuulemisia useilla paikkakunnilla.

Ohjelma sisältää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoiman kansallisen sisäilmaohjelman, jonka puitteissa on tarkoitus toteuttaa pääasiassa toimenpideohjelman ne osakokonaisuudet, joissa käsitellään sisäilmasta oireilevia ja sairastuneita. Homepakolaiset ry on ollut mukana THL:n järjestämissä valmistelevissa työpajoissa ja meitä kuullaan valmistelussa vielä kevään aikana.

Pääviestimme on:

Jotta ohjelma saadaan pureutumaan keskeisiin ongelmakohtiin, on sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden osalta koottava suunnitteluvaiheessa vielä lisää kohderyhmälähtöistä tietoa. Kun ohjelma saadaan nojaamaan todelliseen tilannekuvaan ja kentän tarpeisiin, siitä voidaan rakentaa vaikutuksiltaan positiivinen ja vaikuttavuudeltaan tehokas.

Voit lukea Homepakolaiset ry:n lausunnon tästä.

 

Palaa ajankohtaista-sivulle.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista